Loading...
Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, v spolupráci s Katedrou technických zariadení budov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, so Slovenskou komorou stavebných inžinierov SKSI organizuje 34. ročník medzinárodnej konferencie VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2023 na tému  Vplyv klimatických zmien na tvorbu vnútorného prostredia budov.

Cieľom konferencie je zabezpečiť interdisciplinárne stretnutie odborníkov z oblasti tvorby obytného a pracovného prostredia, tento krát zamerané na otázky rozličných environmentálnych vplyvov.

Konferencia je rozdelená do 5. základných sekcií:

  • Vnútorné prostredie budov, Fyzikálne zložky a VPB, Chemické zložky a VPB, Stavebné konštrukcie a VPB, Technika prostredia VPB.

Konferencia je určená širokému okruhu odborníkov, najmä však architektom, projektantom, staviteľom, správcom a prevádzkovateľom budov, súčasne však aj hygienikom a epidemiológom, taktiež pracovníkom z oblasti životného prostredia, zástupcom vedy, výskumu a školstva.

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top