Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť Vás pozýva na 22. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2023.

Téma: Prvý krok k energetickej nezávislosti

Cieľová skupina: Cieľovú skupinu tvoria projektanti, autorizovaní inžinieri a architekti, odborne spôsobilé osoby na energetickú certifikáciu budov, súdni znalci, zástupcovia stavebných úradov, bytových družstiev, zástupcovia správcov a vlastníkov bytových budov a nebytových budov, zástupcovia realitných kancelárií, výrobcovia stavebných materiálov a konštrukcií, pracovníci výskumu, vývoja, školstva a ďalšia odborná verejnosť.

Odborní garanti:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. –  Technický a skúšobný ústav stavebný n.o.
Ing. Jiří Šála, CSc. – ŠÁLA-MODI, Praha, Česká republika

Organizačný garant:
Ing. Eugénia Kiselyová

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top