Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Cech strechárov Slovenska spolu so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave vás pozývajú na 28. bratislavské sympózium Strechy 2023.

Hlavná téma: Skúsenosti z realizácií technicky náročných striech budov

Cieľom sympózií je informovať technickú verejnosť o súčasných trendoch v riešeniach striech budov a ich detailov na novostavbách alebo pri ich obnovách. Charakterizovať súčasný stav a poukázať na posúdenie hlavných smerov rozvoja výroby a používania stavebných materiálov z hľadiska ich fyzikálnych, ekologických a technologických vlastností.

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top