Loading...

SANHYGA 2021

Hlavná stránka/SANHYGA 2021
Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Medzinárodná vedecko – technická konferencia

SANHYGA 2021
Vodovody – KanalizáciaPlynovody,

ktorej jubilejný 25. ročník sa bude konať v dňoch 18. a 19. októbra 2021 v Piešťanoch v hoteli Esplanade****, je stretnutím vedeckých, pedagogických a odborných pracovníkov z praxe v oblasti zdravotnej techniky, t.j. zásobovania budov vodou, systémov splaškovej a dažďovej kanalizácie, zásobovania budov plynom a technologických zariadení v budovách.

Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť – vedeckí a školskí pracovníci, projektanti, realizačné firmy, zaoberajúce sa dodávkou a realizáciou zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti. Pozvanie vystúpiť s prednáškou z oblasti zdravotnej techniky prijali viacerí renomovaní odborníci z technických univerzít doma aj v zahraničí, odborníci z praxe a tiež firmy, prezentujúce najnovšie výrobky a technológie.

Konferencia je určená aj širokej  odbornej verejnosti technických zariadení budov, vedeckým pracovníkom, pedagógom a študentom na všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia, projektantom, dodávateľom, investorom, správcom budov a prevádzkovateľom technických zariadení budov.

Program tohtoročnej 25. medzinárodnej vedecko – technickej konferencie SANHYGA 2021 analyzuje problematiku zdravotnej techniky na aktuálne tematické okruhy:

  • hygiena a kvalita vody pre ľudskú spotrebu
  • zásobovanie budov vodou
  • kanalizačné systémy
  • vsakovanie a inovačné technológie
  • využitie zrážkovej a sivej vody
  • protipožiarne systémy
  • skúsenosti z realizácie a prevádzky ZTI
  • technologické zariadenia v zdravotnej technike

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky –  najneskôr do 13.10.2021 – a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk

Prihláška s podrobnejšími informáciami sa nachádza v prílohách.

Loading...

PARTNERI

Go to Top