Loading...
Loading...

ON-LINE WEBINÁRE DANFOSS

Hlavná stránka/ON-LINE WEBINÁRE DANFOSS
Nahrávam Udalosti

Firma Danfoss Climate Solutions predstavuje on-line webináre pre rok 2022 na novej platforme On24!

Tu nájdete témy a termíny rôznych on-line webinárov, ktoré Vás zaujímajú a kde sa môžete zaregistrovať na jeden alebo viac webinárov zakliknutím vybranej témy pri registrácii.

 

WEBINÁRE DANFOSS – máj a jún 2022

Jednoduché projektovanie? Úspora pri inštalácii až 75%? Odpoveďou je AB-QM 4.0 Flexo pripojovacia sada pre fancoilové jednotky

12.05.2022       10.00-11.00 hod.

Zaregistrujte sa tu

(Priblížime Vám novú verziu Flexo pripojovacej sady s kompaktným rozmerom, kde bola stredová vzdialenosť zmenšená o 30mm pre jednoduchšiu inštaláciu a ešte väčšiu flexibilitu. Zameriame sa na výhody pri projektovaní, inštalácii ale aj servise, ktoré šetria čas a peniaze.)

 

Generačná výmena – Sonometer 40 nahradzuje Sonometer 30

18.05.2022        10.00-11.00 hod.

Zaregistrujte sa tu

(Zakladné verzie, výber spravného modelu a príslušenstva, komunikačné protokoly, zábeh a spustenie, MID, CE)

 

 

 

Zónová regulácia vášho vykurovania – cesta k úsporám energií na vykurovanie

24.05.2022       10.00-11.00 hod.

Zaregistrujte sa tu

 

(Trendom ovládania vykurovania a cestou k úsporám je nepochybne je zónová regulácia. Moderné a osvedčené riešenie Danfoss ICON môžete aplikovať aj do existujúcich vykurovacích systémov /radiátor, teplovodné vykurovanie/ s reguláciou aj z mobilného telefónu na diaľku.)

 

 

RETHINK – Transformácia chladenia

31.05.2022       10.00-11.30 hod.

Zaregistrujte sa tu

1. Chladenie v prechode k zelenej budúcnosti: Pre budovanie udržateľného chladiaceho reťazca je potrebné sústrediť sa na rozvoj v troch oblastiach:

Pokryť rastúci dopyt po potravinách bez zvyšovania uhlíkovej stopy, Minimalizovať dĺžku dopravných trás pre distribúciu výrobkov,Zvýšiť účinnosť chladiacich systémov pri súčastnom znižovaní ich energetickej náročnosti

(Portfólio výmennikov tepla Danfoss/ Sondex. Optimalizácia doskových výmenníkov.)

2. Chladenie s CO2 pre potravinársky priemysel:

Danfoss ako priekopník v chladení s CO2. Privítajte spolu s nami zelenú budúcnosť!

RETHINK – Zvyšování účinnosti systému CZT z pohledu úspor nákladů a energie

07.06.2022       10.00-11.30 hod.

Zaregistrujte sa tu

1. VIRTUS- Nové regulátory tlaku a průtoku

Nové armatury pro správné hydraulické vyrovnání soustavy centrálního zásobování teplem. Regulační armatury s omezovačem průtoku a s regulátorem diferenčního tlaku. Regulátory diferenčního tlaku s elektrickým pohonem.        

 2. dT – Optimalizácia teploty a prietoku v systémoch CZT

Technický úvod k jednej z kľúčových výziev v oblasti CZT, od optimalizácie teplotného spádu dT až k ovplyvňujúcim parametrom regulačných armatúr v systémoch CZT.      

Všetky aktuálne webináre taktiež nájdite na našich webových stránkach po kliknutí na link: ON-LINE WEBINÁRE

 

Loading...

PARTNERI

Go to Top