Loading...
Loading...
Loading...
Nahrávam Udalosti

Všetky Udalosti

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Bratislava, odborná sekcia Meranie a rozpočítanie spotreby tepla pripravila 22. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2023.

Od konania poslednej konferencie sa našťastie zastavil nárast cien energií, žiaľ, pokračuje vojna ktorá má vplyv  na ďalší možný nárast cien energií, ich dostatok. Štát začal riešiť problém energetickej chudoby – s tou sa správcovia bytových domov stretajú často.

Snahou organizátorov bolo pripraviť konferenciu tak, aby sme v rámci možností ktoré máme, zorganizovali podujatie ktoré všetkým jeho účastníkom, ale najmä správcom bytových domov poskytne maximum informácií potrebných pre ich prácu v týchto náročných dňoch. Napokon, sú to najmä správcovia bytových domov, kto takpovediac „na drobné“ premieňa politické rozhodnutia v energetike, premieta ich do mesačných zálohových platieb za plyn, elektrickú energiu, teplo, vodu.

Preto budeme tradične pozornosť venovať rozpočítavaniu nákladov, budovám na bývanie, kvalite ich vnútorného prostredia, diagnostike stavu budov, vplyvu existujúceho stavu na náklady na vykurovanie, ale v programe  vytvárame priestor na pripomenutie možností úspor, šetrenia, v programe je miesto na upozornenia na nevyužitý potenciál energetických úspor v budovách.

V diskusnom fóre konanom netradične počas druhého dňa podujatia pod garanciou MH SR a ARTAV Slovensko sa pokúsime odpovedať na otázky odbornej verejnosti ktoré prišli v súvislosti s vydaním Vyhlášky MH SR č.  503/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla, vrátane pomeru základnej zložky a spotrebnej zložky a ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

Pozornosť budeme tradične venovať určeným meradlám a technickým prostriedkom na podporu spravodlivého rozpočítania, s dôrazom na stále sa vyvíjajúce inteligentné meracie systémy, ktorých zavádzanie sa dotýka každého účastníka trhu s teplom, či je už na strane výroby alebo spotreby tepla.

Priestor dostanú prezentácie špičkových výrobcov inteligentných meracích prostriedkov a technológií
na monitorovanie spotreby energie a najnovšie trendy v tejto oblasti.

Konferencia je zameraná na odberateľov tepla, výrobcov tepla, ktorí sú súčasne rozpočítavateľmi tepla konečným spotrebiteľom, bytové družstvá, bytové podniky, správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, developerov, pracovníkov miestnej samosprávy, štátnej správy, školstva a zdravotníctva.

Organizátori, prednášatelia, generálni partneri, partneri a firmy prezentujúce sa na 23. ročníku konferencie sa tešia na Vašu účasť.

Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky –  najneskôr do 20.10.2023 – a jej zaslaním na  e-mail: konferencie@sstp.sk

Zdieľajte obsah na sociálnych sieťach!

Go to Top