Loading...

FACILITY MANAGEMENT 2021

Hlavná stránka/FACILITY MANAGEMENT 2021
Nahrávam Udalosti

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS organizuje 19. ročník vedecko – odbornej konferencie FACILITY MANAGEMENT 2021 na tému „Energetické úspory verzus zdravie a bezpečnosť“.

Facility management vo svojej podstate predstavuje kvalitné integrované riadenie podporných činností v organizácii, čím prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie.

Uplatnenie tejto metódy v organizácii vedie k značným úsporám prevádzkových nákladov a tiež k zvýšeniu výkonnosti zamestnancov.

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti.

Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5.  tématických celkov:

I.   Facility management
II.  Správa budov
III. Prevádzka budov
IV. Informačné technológie
V.  Energetický manažment

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov.

Prihlášky zasielajte e-mailom na adresu konferencie@sstp.sk najneskôr do 22. septembra 2021.

Loading...

PARTNERI

Go to Top